Kategorier
Rekrytering

Rusta och Matcha – din väg till drömjobbet

Rusta och matcha dig till drömjobbet med Arbetsförmedlingens hjälp. Få personlig coachning och anpassade planer för din framtida karriär. Få mer info här.

Att hitta rätt väg i arbetslivet är inte alltid så enkelt som det först kan verka. Med tjänsten Rusta och Matcha erbjuds en skräddarsydd lösning för att förena arbetssökande med deras framtida arbetsgivare. Detta program, som initieras av Arbetsförmedlingen, syftar till att brygga gapet mellan en persons kompetens och marknadens efterfrågan.

Genom att erbjuda professionell coachning och personlig utvecklingsplanering, tar tjänsten Rusta och Matcha hänsyn till varje deltagares behov och ambitioner. Det innebär noggrann analys av kompetenser och hur dessa bäst kan kompletteras för att möta arbetsmarknadens skiftande krav. Denna tjänst är skapad för de som befinner sig en bit från arbetsmarknaden, men som har ambitionen och kapaciteten att ta sig an nya utmaningar.

Hur tjänsten Rusta och Matcha fungerar

För att komma igång med tjänsten Rusta och Matcha är det första steget att kontakta Arbetsförmedlingen för att se om man är berättigad till stödet. Det här är en punkt där många känner sig lite osäkra – det är trots allt ett steg som innebär att man erkänner ett behov av hjälp och vägledning.

Men det är just här, i mötet med en jobbcoach och genom uppstartsmötet, som den magiska metamorfosen börjar. Det handlar om att lägga en stark grund för framtiden, att tillägna sig nya färdigheter och att förbereda sig för en ny yrkesidentitet.