Välkommen till Företagarna i Storvreta-Vattholma-Skyttorp!

Vår företagarförening verkar för att göra de lokala företagen mer kända och anlitade som leverantörer av varor och tjänster. Vi vill också stärka sammanhållningen i bygden och bidra till samarbeten mellan företagen.

Varje år delar vi ut en företagskatalog till samtliga hushåll i det område som omfattar före detta Vattholma kommundel, det vill säga cirka 4000 hushåll i Storvreta, Ärentuna, Ängeby, Vattholma, Salsta, Tensta, Skyttorp och delar av Björklinge.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! Kontakta någon i styrelsen så får du veta mera.

Vad vinner du på att vara medlem?
• Du når 4 000 hushåll genom företagskatalogen som utkommer varje år
• Du lär känna samarbetspartners nära dig
• Du förenar nytta med nöje genom att delta i våra aktiviteter

Föreningens aktiviteter utgår från medlemmarnas önskemål. Det kan handla om studiebesök, utflykter, samkväm med inbjudna föreläsare av olika slag. Ibland träffas vi för att grilla eller ta en öl. Som medlem kan du föreslå aktiviteter som du har både glädje och nytta av.

Medlemsavgifter och kontaktuppgifter till styrelsen hittar du i senaste katalogen – klicka upp den nedan.

Information om medlemsavgifter hittar du i senaste katalogen. Avgiften är olika beroende på om du är företagare, förening, pensionerad företagare eller intresserad av att starta företag. För att bli medlem kan du enklast betala in den avgift som stämmer för dig. Glöm inte att skicka in kontaktuppgifter till ordföranden. Inbetalning görs till Pg 94 24 50-8 Ange företagets, föreningens eller ditt eget namn som meddelande.

Medlemsavgiften täcker idag kostnaderna för produktion och utdelning av katalogen. Kommunen ger oss ett årligt bidrag.  Föreningen har därför också  möjlighet att varje år bekosta en inbjuden föreläsare till ett möte, för att främja företagens utveckling.

Vår symbol W-pilen är en järnstämpel som togs fram och registrerades av Wattholma Bruks AB 1876. Symbolen återspeglar bygdens långa tradition av företagsamhet.

Företagskatalogen 2021-2022

I företagskatalogen, som skickades ut till alla hushåll inom vårt område i början av hösten, finns information om våra medlemsföretag.
Hitta en samarbetspartner och handla lokalt!