Styrelse

Föreningens styrelse år 2019

Ordförande
Mikael Eriksson, Storvreta
Tel: 0703 – 230 554
info@mefastigheter.se

Tf kassör
Kenneth Nordensten, Vattholma
Tel: 076 –  841 66 00
kenneth@nordenstenlift.se

Ledamöter inkl suppleanter
Staffan Sandberg, Storvreta
Tel: 070 – 246 52 78
bjorkgardens.entrep@telia.com

Astrid Frylmark, Fullerö hage
Tel: 070-524 01 03
astrid@spraklek.se

Cajsa Elgh, Vattholma
cajsaelgh@gmail.com
Tel 0700377267

Christina Nordensten, Vattholma
Tel: 0736 – 335 503
christina@nordensten.se

Årsmötesprotokoll 2019