AKTUELLT 2021

VÄLKOMMEN TILL VÅRA AKTIVITETER ÅR 2021!

Många av våra aktiviteter väntar på tider utan risk för Covid-19-smitta. Katalogen kommer såklart att tryckas och skickas ut som vanligt och så fort läget tillåter har vi i styrelsen en massa idéer på spännande aktiviteter för oss medlemmar. Håll ut!

Storvretadagen 2021

Vi tror och hoppas att dagen kan genomföras den 28 augusti 2021. Många av er medlemmar har säkert varit med tidigare och kommer att finnas med då. I styrelsen har vi av olika skäl svårt att bevaka alla möten men vi kommer att informera så mycket som vi har möjlighet till.

Om du, medlem, har information från planering av denna dag eller annat som du tror att fler företagare kan ha nytta av, kontakta någon av oss i styrelsen och/eller skriv på föreningens facebooksida!