Styrelse

Föreningens styrelse år 2018

Ordförande
Mårten Edgren, Storvreta
Tel: 070 465 47 41
marten@mindxmedia.se

Vice ordförande
Mikael Eriksson, Storvreta
Tel: 0703 – 230 554
info@mefastigheter.se

Tf Kassör
Kenneth Nordensten, Vattholma
Tel: 076 –  841 66 00
kenneth@nordenstenlift.se

Ledamöter inkl suppleanter
Christina Nordensten, Vattholma
Tel: 0736 – 335 503
christina@nordensten.se

Staffan Sandberg, Storvreta
Tel: 070 – 246 52 78
bjorkgardens.entrep@telia.com

 

Stadgar fastställda 2014-05-23